ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το BeautySpirit.gr είναι ένα δικτυακός τόπος παροχής υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς (διαιτολογία, αισθητική, περιποίηση άκρων, κομμωτική, κλπ). Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του BeautySpirit.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το BeautySpirit.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Το BeautySpirit.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το BeautySpirit.gr προκειμένου να παρέχει στους πελάτες του το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης, δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων πελατών/επισκεπτών (φόρμα επικοινωνίας, online κράτησης, αγορά προϊόντων από το e-shop της εταιρείας www.glow-spirit.com) με τις προσωπικές τους πληροφορίες (όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση). 

Οι Προσωπικές πληροφορίες δίνονται στα πλαίσια εξυπηρέτησης προσωποποιημένων υπηρεσιών. Τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι η online κράτηση υπηρεσίας, η παραγγελία μέσω Internet από το e-shop της εταιρείας (www.glow-spirit.com), η παράδοση προϊόντων, η αποστολή ενημερωτικών email και προσφορών, η παρακολούθηση του ιστορικού παραγγελιών σας, κ.α. Συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ακόμα και όταν υποβάλετε ένα ερώτημα (τηλεφωνικό ή μέσω e-mail) ή συμπληρώνετε μια φόρμα.

Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές, συμφωνείτε ότι τα στοιχεία που υποβάλλετε στην ιστοσελίδα του BeautySpirit.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσετε τη σχετική υπηρεσία μας, ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα.

Εάν επιθυμείτε να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους παρακαλούμε στείλτε e-mail στο info@beautyspirit.gr με θέμα ΔΙΑΓΡΑΦΗ. 

Το BeautySpirit.gr δεν συγκεντρώνει δεδομένα για ανήλικες, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις πωλήσεις του BeautySpirit.gr.

Το BeautySpirit.gr αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια της διαχείρισης του συνόλου της πληροφορίας η οποία έρχεται σε γνώση της στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της, ανεξάρτητα εάν αυτές οι πληροφορίες είναι σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

Το BeautySpirit.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των μελών της ιστοσελίδας της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, και σας βεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με επιμέλεια από το BeautySpirit.gr  για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Το BeautySpirit.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε τους ανωτέρω όρους χρήσεως.

Το BeautySpirit.gr με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί μέρος ή όλα τα προσωπικά στοιχεία των μελών της. Με βάση τις νομικές διατάξεις και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, ουδεμία πληροφορία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρότερη έγκριση του μέλους. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του BeautySpirit.gr επεξεργάζονται από την εταιρεία σύμφωνα με τους περιγραφόμενους στο παρόν τρόπους με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, αναφορικά με λειτουργίες ηλεκτρονικών συνδιαλλαγών.

Άλλες εταιρίες ή οργανισμοί μπορεί να έχουν συνδέσμους (links) της ιστοσελίδας τους στην ιστοσελίδα μας. Η διασύνδεση του BeautySpirit.gr με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των μελών της. Η Glow-Spirit.com δεν ευθύνεται για το πώς οι άλλες εταιρίες ή οργανισμοί συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή προστατεύουν τις πληροφορίες που τους χορηγείτε, καθώς και για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Εάν επιλέξετε να εισέλθετε σε μια ιστοσελίδα συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα μας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και γνωρίζοντας ότι υπόκεισθε στους οποιουσδήποτε όρους της υπηρεσίας ή πολιτικής προστασίας (εάν υπάρχει) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα του τρίτου μέρους, ρητώς αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του BeautySpirit.gr.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο πελάτης θα δύναται να προβεί στο κλείσιμο/παραγγελία υπηρεσίας μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας ή τηλεφωνικά στο 2130389014 και της αποδοχής των σχετικών όρων και προϋποθέσεων που θα βρει στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Ο πελάτης πριν προβεί στο κλείσιμο/παραγγελία υπηρεσίας οφείλει να γνωρίζει τα παρακάτω:

Ο πελάτης οφείλει να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη του ιστορικού του από τον συνεργάτη του BeautySpirit.gr, και να ενημερώσει για θέματα υγείας
Για την υλοποίηση του πεντικιούρ απαιτείται η παροχή λεκάνης και πετσέτας.

Για την παροχή υπηρεσίας μασάζ (χαλαρωτικό, θεραπευτικό, κτλ) σε άντρα, οφείλει ο πελάτης να φοράει εσώρουχο ή μαγιό και να διαθέτει πετσέτα σώματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπηρεσία δεν θα πραγματοποιείται και θα καταβάλλεται όλη η αξία της υπηρεσίας.

Ο συνεργάτης του BeautySpirit.gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υλοποίηση υπηρεσίας εφόσον κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος υγείας, σωματικής ακεραιότητας, και αν ο πελάτης ασκεί την οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης (λεκτική, σεξουαλική, ηθική). Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης οφείλει να καταβάλει όλη την αξία της υπηρεσίας που έχει αγοράσει.

Επίσης, η εταιρεία δύναται να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όλα τα αιτήματα των πελατών σε περιόδους αργιών ή/και διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι), λόγω έλλειψης προσωπικού/συνεργατών ή και μη διαθεσιμότητας. Η εταιρεία ανακοινώνει τους πελάτες της μέσω της ιστοσελίδας της για τις ημερομηνίες που θα παραμείνει κλειστεί σε περιόδους αργιών και διακοπών (Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιρινών)

Τιμές
Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.
Το BeautySpirit.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών.

Η πληρωμή γίνεται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω paypal ή απευθείας στον συνεργάτη του BeautySpirit.gr. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών δίνεται στον πελάτη είτε με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και τη καταβολή της αντίστοιχης αξίας, είτε αποστέλλεται στον πελάτη ταχυδρομικώς, εντός 30 ημερών από την ημέρα υλοποίησης της υπηρεσίας που έχει επιλέξει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του BeautySpirit.gr και το κείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του BeautySpirit.gr

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου BeautySpirit.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου BeautySpirit.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία σχετική με το BeautySpirit.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2130389014 ή να επικοινωνούν με το BeautySpirit.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beautyspirit.gr